Skip to main content

VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

Experience KL Oy:n varausehdot

Experience KL Oy / Hossan retkeilykeskus / Kylmäluoman retkeilykeskus noudattaa mökkien vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut sopimusehdoissa mainitun majoitusmaksun tai varannut sopimusehdoissa mainitun majoituksen.

LIINAVAATTEET eivät sisälly vuokraan (voi vuokrata ravintolasta)
VUOKRALAINEN on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
LOPPUSIIVOUS kuuluu majoittujalle, tilaamattomasta siivouksesta perimme 150 €. Siivoamme tilauksesta eri korvausta vastaan.

Varauksen tekeminen ja maksu

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varauksen voi tehdä netissä, jolloin varaushetkellä varataan ja maksetaan majoitusmaksu ja käsittelymaksu 10,00 euroa joko verkkopankissa tai luottokortilla.

Varauksen voi tehdä myös sähköpostitse tai puhelimitse, jonka jälkeen laskutamme varauksen ja varausehdot tulevat voimaan sekä asiakas sitoutuu maksamaan majoituksen.

Majoitusmaksun lisäksi veloitetaan jokaista varausta kohden 10,00 euron käsittelymaksu.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti, sähköpostilla Hossan varauksien suhteen hossa@retkeilykeskus.fi ja Kylmäluoman varauksien suhteen kylmaluoma@retkeilykeskus.fi tai kirjeellä Hossan varauksien suhteen Jatkonsalmentie 6, 89920 Ruhtinansalmi ja Kylmäluoman varauksien suhteen Pajuluomantie 20, 93540 Tyrövaara.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, niin 20 % lomakohteen vuokrahinnasta ja käsittelymaksu 10,00 euroa jätetään palauttamatta.

Mikäli varaus peruutetaan muusta syistä kuin alla mainitusta syystä 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Peruutukset sairaustapauksissa

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Experience KL Oy:lle maksamansa summa lukuun ottamatta käsittelymaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Experience KL Oy:lle ja asia on osoitettava Experience KL Oy:lle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Varausajankohdan muuttaminen on mahdollista ilman lisäkorvausta vapaana ja varattavissa olevien aikojen/majoituksen puitteissa, muutokset pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostitse.

Experience KL Oy:n oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Experience KL Oy voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Experience KL Oy:lle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäymisen takia, niin maksuja ei palauteta.