Skip to main content

Kylmäluoman ja Hossan Retkeilykeskusten / Experience KL Oy:n vastuullinen toiminta

Vastuullisuus

Käytännön toimia tehdään mm. seuraavilla osa-alueilla

  • Energiansäästö
  • Vedenkäyttö
  • Jätteiden vähentäminen, lajittelu ja kierrätys
  • Päivittäiskäytössä olevat puhdistusaineet, pehmopaperit ja toimistopaperit ovat aina ympäristömerkittyjä
  • Henkilökunnan, alihankkijoiden, sidosryhmien ja asiakkaiden tiedon ja tietoisuuden lisääminen
Vastuullisuus
Pyöräilijät

Vastuullisuus­suunnitelma

Kylmäluoman ja Hossan Retkeilykeskukset haluavat tarjota vierailleen kokemuksen, jossa kestävä kehitys kattaa koko toiminnan ja on luonnollinen osa päivittäistä työtä. Olemme sitoutuneet ehkäisemään ja vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia ja työskentelemme aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi jatkuvasti toimintaamme kehittämällä ja uusia tavoitteita vuosittain asettamalla. Yrityksemme työympäristö on turvallinen ja riskien- ja kriisinhallinta on huomioitu toiminnassamme. Koulutamme jatkuvasti henkilökuntaamme, ja viestimme sekä henkilöstölle että vieraillemme kestävän kehityksen toimistamme ympäristötietoisuuden ja – sitoutumisen lisäämiseksi. Sitoudumme kaikkien ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun ja oikeuksiin ja torjumme korruptiota sekä lapsiin, teini-ikäisiin, naisiin, vähemmistöihin tai muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa kaupallista, seksuaalista tai muuta hyväksikäyttöä sekä kaikenlaisen häirintää. Lisäksi työskentelemme sosiaalisen kestävyyden puolesta alueellamme sekä henkilöstömme että vieraidemme hyväksi.

Suurin suora ympäristövaikutuksemme syntyy energian ja veden kaltaisten resurssien kulutuksesta. Pyrimmekin aktiivisesti vähentämään energian ja veden kulutustamme sekä minimoimaan jätteen syntymistä ja parantamaan sen lajittelua. Käytämme 100 % uusiutuvaa sähköä, ympäristöystävällisiä tuotteita ja resurssitehokasta teknologiaa. Mittaamme ja seuraamme ympäristötehokkuuttamme säännöllisesti, myös mittaamalla veden, sähkön ja energiankulutusta.

Hankinnoillamme on myös suuri epäsuora ympäristövaikutus esimerkiksi elintarvikkeiden ja kemikaalien osalta. Siksi sitoudumme käyttämään mahdollisimman paljon luomu-, ympäristömerkittyjä ja sesonkituotteita ja elintarvikkeita sekä olemaan käyttämättä liha-, kala- tai äyriäistuotteita, jotka ovat peräisin uhanalaisista tai suojelluista kannoista tai lajeista. Minimoimme ruokahävikkiä, käytämme kertakäyttöastioita vain poikkeustapauksissa ja käytössämme olevat puhdistus- ja pesuaineet sekä pehmopaperit ovat ympäristömerkittyjä.

Lakien, asetusten ja muiden vaatimusten noudattaminen on meille vähimmäistaso, ja sitoudummekin ylittämään nykyiset kestävään kehitykseen liittyvät lait ja -määräykset. Experience KL Oy haluaa olla eturintamassa luomassa kestävää matkailualaa ja innostaa muita toimijoita, asiakkaita ja henkilöstöä osallistumaan kestävän kehityksen toimiin.

Taivalkoskoskella, 8. maaliskuuta 2023

Taina olkkola